Transparantie en Relevantie voor een Toekomstgerichte Wereld

In de huidige ‘War for Talent’ en een snel digitaliserende wereld, is het cruciaal voor bedrijven, met name kleine IT dienstverleners, om de balans te vinden tussen het verder ontzorgen van klanten voor behoud van relevantie, en het maken van strategische keuzes tussen klantomgevingsbeheer en vooruitstrevende innovatie, om zo een onmisbare partner te worden in de reis naar succes

Klantverlies door afnemende relevantie

Wanneer relevantie afneemt, neemt het risico toe dat klanten hun vertrouwen verliezen en overstappen naar andere aanbieders. Dit kan leiden tot klantverlies en een negatieve impact op de bedrijfsresultaten.

Gebrek aan klantgerichtheid

Een interne focus binnen het bedrijf kan resulteren in onvoldoende aandacht voor de behoeften en wensen van klanten. Dit gebrek aan klantgerichtheid kan leiden tot een verminderde klanttevredenheid en het verlies van concurrentievoordeel.

Potentiële schade aan reputatie en juridische gevolgen

Het onvoldoende besteden van aandacht aan security binnen een ICT-partnerschap kan ernstige gevolgen hebben, zoals imagoschade en boze klanten. Bovendien kan het leiden tot juridische problemen, zoals rechtzaken, als klantgegevens worden gecompromitteerd.

Waarom strugglen kleine ICT bedrijven toch met het opschalen van de dienstverlening?

Door in te zetten op beheerdiensten ben je van waarde voor je klant

48%

Bijna de helft van de IT’ers is dusdanig druk met reguliere werkzaamheden waardoor er geen tijd overblijft om IT-storingen te verhelpen

80%

80% van de IT’er voelt zich in hoge mate verantwoordelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dat heeft de hoogste prioriteit.

Maar hoe krijg ik dat binnen mijn organisatie voor elkaar?

Alleen met een veilige, transparante en volledig 
geautomatiseerde dienst krijg je dit voor elkaar

Vertrouwen opbouwen

Transparantie is een sleutel tot het opbouwen van vertrouwen met klanten. Dit kan klanten geruststellen en hun vertrouwen vergroten in de waarde van wat je aanbiedt

Efficiëntie verhogen

Door eerlijk te zijn over de mogelijkheden en beperkingen van je dienst, bespaar je tijd die anders zou worden besteed aan het vermijden van klantvragen of het verpakken van resultaten.

Klantrelaties versterken

Transparantie draagt bij aan het creëren van duurzame klantrelaties die bestand zijn tegen uitdagingen.

Nu vraag je je misschien af, hoe kan ik dit zelf organiseren en wat kost dit om zelf te bouwen?

Substantiële financiële inzet

Het opzetten van een IT-beheerorganisatie vergt een aanzienlijke investering, variërend van personeelskosten tot technologische infrastructuur, met kosten die kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Aanzienlijke tijdsinspanning

Het proces neemt veel tijd in beslag, variërend van maanden tot meer dan een jaar, met vereiste inzet voor personeelstraining, technologie-implementatie en procesontwikkeling.

Strategische planning essentieel

Gedegen planning is van vitaal belang. Een grondige analyse van behoeften en kosten is vereist om de benodigde infrastructuur en processen te ontwikkelen voor een succesvolle IT-beheerorganisatie.

Richt je op de business van morgen!

Zoals we hebben gemeld, worstelt 48% van de bedrijven met het oplossen van IT-verstoringen, wat de vraag naar externe IT-dienstverleners alleen maar doet toenemen. Het zelf opzetten van een 24/7 serviceorganisatie vergt aanzienlijke inspanning en financiële middelen. Daarom komen wij tegemoet aan deze dringende behoefte met een uiterst transparante dienstverlening. Hiermee helpen we lokale ICT-resellers om hun relevantie voor klanten te vergroten en onmisbare partners te worden.